Calificación Anterior  Calificación Actual 
 ENTIDAD Programa PEG  Fecha de Corte  Categoria  Tendencia  Fecha de Corte  Categoria  Tendencia Estado
Alemán Paraguayo Canadiense S.A. ALPACASA G2 31/Dic/18 pyBBB- Estable 30/Jun/19 pyBBB- Fuerte (+) Cancelado 
Alemán Paraguayo Canadiense S.A. ALPACASA G3 y USD3 30/Set/19 pyBBB Estable 30/Set/20 pyBBB Fuerte (+) Vigente 
BIOTEC del Paraguay S.A. G1 31/Dic/19 pyBBB Estable 31/Dic/20 pyBBB Estable Vigente 
Colonizadora SAN AGUSTIN S.A.E.C.A. (*) USD1 31/Dic/19 pyB- Sensible (-) 31/Dic/20 pyC ---- Vigente
ELECTROBAN S.A.E.C.A. BBCP G1 31/Mar/20 pyBBBcp Estable 31/Dic/20 pyBBBcp Sensible (-) Vigente
ELECTROBAN S.A.E.C.A. G5 31/Mar/20 pyBBB Estable 31/Dic/20 pyBBB Sensible (-) Vigente
ELECTROBAN S.A.E.C.A. G6 31/Mar/20 pyBBB Estable 31/Dic/20 pyBBB Sensible (-) Vigente
ELECTROBAN S.A.E.C.A. G7 31/Mar/20 pyBBB Estable 31/Dic/20 pyBBB Sensible (-) Vigente
Empresa Izaguirre Barrail Inversora  S.A.E.C.A. - IBISAECA  G1 30/Jun/17 pyA- Sensible (-) 30/Jun/18 pyBBB+ Fuerte (+) Cancelado
Empresa Izaguirre Barrail Inversora S.A.E.C.A. - IBISAECA G2 30/Jun/18 pyBBB+ Fuerte (+) 31/Dic/18 pyBBB+ Fuerte (+) Cancelado
Empresa Izaguirre Barrail Inversora S.A.E.C.A. - BISAECA BBCP G2 31/Mar/19 pyBBB+cp Fuerte (+) 31/Dic/19 pyBBB+cp Fuerte (+) Cancelado
Empresa Izaguirre Barrail Inversora S.A.E.C.A. - IBISAECA G3 31/Dic/19 pyBBB+ Fuerte (+) 31/Dic/20 pyA- Estable Vigente 
Empresa Izaguirre Barrail Inversora S.A.E.C.A. - IBISAECA G4 31/Dic/19 pyBBB+ Fuerte (+) 31/Dic/20 pyA- Estable Vigente
Empresa Izaguirre Barrail Inversora S.A.E.C.A. - IBISAECA G5 31/Dic/19 pyBBB+ Fuerte (+) 31/Dic/20 pyA- Estable Vigente 
Empresa Izaguirre Barrail Inversora S.A.E.C.A. - IBISAECA G6 30/Jun/20 pyBBB+ Fuerte (+) 31/Dic/20 pyA- Estable Vigente
Empresa Izaquirre Barrail Inversora S.A.E.C.A. - IBISAECA G7 ---- ---- ---- 31/Dic/20 pyA- Estable Vigente
GAS CORONA S.A.E.C.A. G3 30/Set/19 pyBBB+ Fuerte (+) 30/Set/20 pyA- Estable Vigente
GRUPO VAZQUEZ S.A.E. G1 y USD1 ---- ---- ---- 31/Dic/20 pyA- Estable Vigente
KUROSU & CIA S.A. G2 y USD2 31/Dic/18 pyAA- Estable 31/Dic/19 pyAA- Estable Cancelado
KUROSU & CIA S.A. G3 y USD3 31/Dic/19 pyAA- Estable 31/Dic/20 pyAA- Estable Vigente 
KUROSU & CIA S.A. G4 y USD4 31/Dic/19 pyAA- Estable 31/Dic/20 pyAA- Estable Vigente 
CREDICENTRO S.A.E.C.A.  LCR G3 31/Dic/19 pyBBB+ Estable 31/Dic/20 pyBBB+ Estable Vigente 
CREDICENTRO S.A.E.C.A. LCR G4 31/Dic/19 pyBBB+ Estable 31/Dic/20 pyBBB+ Estable Vigente 
CREDICENTRO S.A.E.C.A. LCR G5 31/Dic/19 pyBBB+ Estable 31/Dic/20 pyBBB+ Estable Vigente 
CREDICENTRO S.A.E.C.A. LCR G6 31/Dic/19 pyBBB+ Estable 31/Dic/20 pyBBB+ Estable Vigente 
CREDICENTRO S.A.E.C.A. LCR G7 31/Dic/19 pyBBB+ Estable 31/Dic/20 pyBBB+ Estable Vigente 
CREDICENTRO S.A.E.C.A. LCR G8 31/Dic/19 pyBBB+ Estable 31/Dic/20 pyBBB+ Estable Vigente 
CREDICENTRO S.A.E.C.A.  LCR G9 31/Dic/19 pyBBB+ Estable 31/Dic/20 pyBBB+ Estable Vigente
CREDICENTRO S.A.E.C.A. LCR USD1 31/Dic/19 pyBBB+ Estable 31/Dic/20 pyBBB+ Estable Vigente 
CREDICENTRO S.A.E.C.A. LCR USD2 31/Dic/19 pyBBB+ Estable 31/Dic/20 pyBBB+ Estable Vigente 
PROYEC S.A.E. G2 31/Dic/18 pyBB+ Fuerte (+) 31/Dic/19 pyBBB- Estable Vigente 
Sanitarios MATERSAN S.A.E. G2 ---- ---- ---- 30/Set/20 pyB+ Sensible (-) Vigente 

 Observación: (*) La empresa ha realizado Convocatoria de Acreedores.